วิเคราะห์ EUR/USD 9 ต.ค.19 12:01

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0950

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0950 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0975 และ 1.0985

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0950 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0940 และ 1.0930 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.0995
1.0985
1.0975
1.0962 สุดท้าย
1.0950
1.0940
1.0930