วิเคราะห์ Gold spot 26 ก.ย.19 08:50

ทองคำ: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1500.00

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1500.00 เป้าหมายต่อไปที่ 1550.00 และ 1575.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1500.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1480.00 และ 1450.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1500.00 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1600.00 ***
1575.00 ***
1550.00 ***
1508.67 สุดท้าย
1500.00 ***
1480.00 ***
1450.00 ***