วิเคราะห์ EUR/USD 16 ส.ค.19 07:01

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1125

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1125 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1090 และ 1.1075

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1125 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1145 และ 1.1160 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 1.1125 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 1.1090 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
1.1160 
1.1145 
1.1125 
1.1111 สุดท้าย
1.1090 
1.1075 
1.1055