วิเคราะห์ Gold spot 11 ก.ค.62 09:03


ทองคำ: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1380.00

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1380.00 เป้าหมายต่อไปที่ 1455.00 และ 1500.00

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1380.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1335.00 และ 1305.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
1565.00 **
1500.00 ***
1455.00 ***
1421.00 สุดท้าย
1380.00 ***
1335.00 ***
1305.00 ***