วิเคราะห์ Crude Oil (WTI) 11 ก.ค.62 08:57


น้ำมันดิบ (WTI) (Q9) ระยะกลาง: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 64.50
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 64.50

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 64.50 เป้าหมายต่อไปที่ 50.60 และ 42.45

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 64.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 71.00 และ 76.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ขณะนี้ดัชนีอยู่ในบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 64.50

แนวรับและแนวต้าน:
76.90 ***
71.00 ***
64.50 ***
60.52 สุดท้าย
50.60 ***
42.45 ***
35.60 ***