วิเคราะห์ USD/CHF 18 มิ.ย.62 07:12


USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.9970
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9970

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9970 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0000 และ 1.0025

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9970 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9955 และ 0.9940 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.9970 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.0045
1.0025
1.0000
0.9986 สุดท้าย
0.9970
0.9955
0.9940