วิเคราะห์ Dollar Index(ICE) 18 มิ.ย.62 07:09


Dollar Index (ICE) การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 97.3700

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 97.3700 เป้าหมายต่อไปที่ 97.6000 และ 97.7000

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 97.3700 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 97.2600 และ 97.0800 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
97.8800
97.7000
97.6000
97.5150 สุดท้าย
97.3700
97.2600
97.0800