วิเคราะห์ USD/CHF 12 มิ.ย.62 07:06


USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9905

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9905 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9935 และ 0.9950

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9905 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9885 และ 0.9870 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9960
0.9950
0.9935
0.9924 สุดท้าย
0.9905
0.9885
0.9870