วิเคราะห์ USD/CAD 7 มิ.ย.62 09:12


USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 1.3310
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3375

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3375 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3330 และ 1.3310

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3375 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3390 และ 1.3410 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ยังคงมีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ และทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแข็งแกร่ง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3410
1.3390
1.3375
1.3351 สุดท้าย
1.3330
1.3310
1.3295