วิเคราะห์ Dollar Index (ICE) 15 พ.ค.62 18:45


Dollar Index (ICE): ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 96.7500

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 96.7500 เป้าหมายต่อไปที่ 98.5000 และ 99.2000

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 96.7500 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 95.8000 และ 95.0000 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
99.8000 **
99.2000 **
98.5000 **
97.6300 สุดท้าย
96.7500 ***
95.8000 *
95.0000 **