วิเคราะห์ GBP/USD 15 พ.ค.62 18:37


GBP/USD: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3175

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3175 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2770 และ 1.2580

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3175 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3315 และ 1.3460 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.3460 *
1.3315 ***
1.3175 ***
1.2895 สุดท้าย
1.2770 ***
1.2580 ***
1.2440 ***