วิเคราะห์ Dollar Index (ICE) 15 พ.ค.62 18:32


Dollar Index (ICE) การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 97.4500

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 97.4500 เป้าหมายต่อไปที่ 97.6000 และ 97.7000

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 97.4500 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 97.4000 และ 97.3000 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
97.7500
97.7000
97.6000
97.5500 สุดท้าย
97.4500
97.4000
97.3000